Suoraan sisältöön

Liity joukkoon! Vapaaehtoinen palokuntatoiminta on antoisaa yhdessäoloa ja fyysisesti vaativaa toimintaa. Katso lisää: palokuntaan.fi

Suuronnettomuus

Kohteiden turvallisuustiedotteet mahdolliseen vaaratilanteeseen

Keuruu, Puolustusvoimien Keuruun toimipiste ja varasto

Keski-Suomen pelastuslaitos on pelastuslain (379/2011) 48 §:n ja sisäasianministeriön asetuksen (406/2011) 3 §:n mukaisesti laatinut yhdessä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen kanssa ulkoisen pelastussuunnitelman II Logistiikkarykmentin Keuruun varastolle mahdollisen onnettomuuden varalta.

Ulkoiset pelastussuunnitelmat perustuvat edellämainitun toiminnanharjoittajan turvallisuusselvityksiin ja sisäisiin pelastussuunnitelmiin sekä Keski-Suomen pelastuslaitoksen toimintaohjeisiin.

Pelastussuunnitelmat olivat nähtävillä Keski-Suomen pelastuslaitoksen Keuruun paloaseman luentosalissa 17.12.2015 kello 18-20 osoitteessa Tervantie 13, 42700 Keuruu.

Lisätietoja antaa aluepalomestari Mika Huuskola, puhelin 0400 688 812.

Turvallisuustiedote annetaan Keuruun Kalettoman lähialueen asukkaille vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen 855/2012 mukaisesti.

Tämä tiedote on jaettu
lähialueen asukkaille

Laukaa, Vihtavuori

Nammo Vihtavuori Oy (ent. Eurenco Vihtavuori Oy), Forcit Oy Ab Vihtavuoren tehdas ja Nammo Lapua Oy Vihtavuoren tehdas

Turvallisuustiedote (pdf) Vihtavuoren asukkaille.

Keski-Suomen pelastuslaitos on pelastuslain (379/2011) 48 §:n ja sisäasiainministeriön asetuksen (406/2011) 3 § mukaisesti laatinut yhdessä Nammo Vihtavuori Oy:n, Nammo Lapua Oy:n, sekä Oy Forcit Ab:n Vihtavuoren tehtaiden kanssa ulkoisen pelastussuunnitelman Vihtavuoren tehdasalueelle mahdollisen onnettomuuden varalta.

Ulkoiset pelastussuunnitelmat perustuvat edellä mainitun toiminnanharjoittajien turvallisuusselvityksiin ja sisäisiin pelastussuunnitelmiin sekä Keski-Suomen pelastuslaitoksen toimintaohjeisiin.


Pelastussuunnitelman luonnos oli nähtävillä
Keski-Suomen pelastuslaitoksen Laukaan paloasemalla 18.5.-1.6.2015.

Suunnitelman kuulemistilaisuus pidettiin Laukaan paloasemalla 26.5.2015 klo 18.00 osoitteessa: Kantolantie 10, 41340 LAUKAA.

Lisätietoja antaa: Tapio Viitanen p. 040 593 4293

Tästä on sähköinen versio

Toivakka, Puolustusvoimien Toivakan varasto

Keski-Suomen pelastuslaitos on pelastuslain (379/2011) 48 §:n ja sisäasiainministeriön asetuksen (406/2011) 3 § mukaisesti laatinut yhdessä Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen kanssa ulkoisen pelastussuunnitelman 1 Logistiikkarykmentin Itä-Suomen varasto-osaston Toivakan varastolle mahdollisen onnettomuuden varalta.

Ulkoiset pelastussuunnitelmat perustuvat edellä mainittun toiminnanharjoittajan turvallisuusselvityksiin ja sisäisiin pelastussuunnitelmiin sekä Keski-Suomen pelastuslaitoksen toimintaohjeisiin.

Pelastussuunnitelmat olivat nähtävillä Keski-Suomen pelastuslaitoksen Toivakan paloaseman luentosalissa 11.5.2015 klo 18.00–20.00 osoitteessa Toivakantie 49. 41660 TOIVAKKA.

Turvallisuustiedote on jaettu Toivakassa kotitalouksille, joiden on riskiarvion mukaan arvioitu olevan vaara-alueella mahdollisessa suuronnettomuustilanteessa. Turvallisuustiedotetta on saatavissa 1. Logistiikkarykmentin Itä-Suomen varasto-osaston Toivakan varaston toimistolta.

Toivakan varaston toimisto sijaitsee Toivakka-Kangasniemi tien (tie 4421) pohjoispuolella. Sotilasräjähteisiin liittyvässä onnettomuustilanteessa vaaran vaikutukset saattavat ulottua laajemmalle kuin varaston käytössä ja hallinnassa oleva alue ulottuu.

Turvallisuustiedotetta on päivitetty vuonna 2017. Päivitetty kaksikielinen versio on ladattavissa viereisestä kuvasta klikkaamalla.

Tästä on sähköinen versio

Äänekoski

CP Kelco Oy (kemianteollisuus, CMC), Metsä Board (kartonki), Metsä Fibre (sellu), Specialty Minerals Nordic Oy Ab (PCC) ja Äänevoima Oy.

Turvallisuustiedote (pdf) Äänekosken asukkaille, joka on jaettu kaikkiin kotitalouksiin 2/2013 yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Oppaassa on SM:n asetuksen 406/2011 mukaiset ja väestön turvallisuuden kannalta keskeiset tiedot.

Tästä on sähköinen versio

Äänekoski, Metsä Fibre Biotuotetehdas

Keski-Suomen pelastuslaitos on pelastuslain (379/2011) 48 §:n ja Sisäministeriön asetuksen 612/2015 3 §:n mukaisesti laatimassa yhdessä Metsä Fibre Oy:n kanssa ulkoista pelastussuunnitelmaa Äänekosken biotuotetehtaalle mahdollisen onnettomuuden varalta. Biotuotetehdas sijaitsee Äänekoskella, osoitteessa Sarvelantie 1. Ulkoinen pelastussuunnitelma perustuu edellä mainitun toiminnanharjoittajan turvallisuusselvitykseen ja sisäiseen pelastussuunnitelmaan sekä KeskiSuomen pelastuslaitoksen toimintaohjeisiin. Ulkoisen pelastussuunnitelman tarkoituksena on määrittää ne toimenpiteet, joilla onnettomuudet ja niistä aiheutuvat seuraukset voidaan rajata ja hallita mahdollisimman tehokkaasti.

Ulkoisen pelastussuunnitelman LUONNOS osa A (ladattava pdf, koko 10 Mt) asetettu julkisesti nähtäväksi 27.3.2018.

Ulkoinen pelastussuunnitelma ja sen julkiset liitteet ovat ladattavissa seuraavista linkeistä:
Liite 1 Tehdasalue ja tehdaslaitokset
Liite 2 Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavien kemikaalien leviämismallinnus pahimman vuoto-/ paineskenaarion mukaan.
Liite 3 Asutuksen ja herkkien kohteiden sijainto kartalla
Liite 4 Äänekosken taajama-alueen väestöhälyttimien viitteellinen sijainti ja likimääräiset kuuluvuusalueet
Liite 5 Väestölle tarkoitetut yksinkertaistetut toimintaohjeet suuronnettomuuden varalta

Kuulutus väestön kuulemisesta on julkaistu 27.3.2017 Sisä-Suomen Lehdessä, Äänekosken kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen asema 20 ilmoitustaululla 27.3.2018 - 26.4.2018.

Kirjalliset huomautukset tulee osoittaa osoitteeseen:
Keski-Suomen pelastuslaitos, Salontaipaleentie 6, 40500 Jyväskylä. Kuoreen tulee merkitä "Äänekoski, biotuotetehdas kuuleminen". Kirjallisen mielipiteen viimeinen jättämisaika on 26.4.2018
Lisätietoja antaa paloinsinööri Panu Nurmivaara p. 044 4596 633

Turvallisuustiedote
tullaan jakamaan
alueen väestölle.
Katso liite 5.

  • Yhteystiedot
  • Keskuspaloasema
  • Salontaipaleentie 6
  • 40500 Jyväskylä
  • puh 014 3329 600

  • Laskutusosoite
  • Jyväskylän kaupunki
  • Keski-Suomen pelastuslaitos
  • Verkkolaskun OVT-tunnus: 003701746664975
  • Välittäjä: Basware Oyj / BAWCFI22

Copyright © Keski-Suomen pelastuslaitos 2019 | Sivun alkuun