Suoraan sisältöön

Liity joukkoon! Vapaaehtoinen palokuntatoiminta on antoisaa yhdessäoloa ja fyysisesti vaativaa toimintaa. Katso lisää: palokuntaan.fi

Palokuntanuoret

Palokuntanuoret toimivat palokuntien nuoriso-osastoissa. Palokuntanuoritoiminta tarjoaa merkityksellisen ja antoisan harrastuksen ja mahdollisuuden jopa ammattiin. Kuitenkin uusien hälytysosaston jäsenien kouluttamista tärkeämpää on opettaa nuorille tietoja ja taitoja, joista on heille hyötyä myöhemminkin elämässä yllättävissä tilanteissa. Tarkoitus on tarjota ilmainen ja hyödyllinen harrastus, tukea nuoren kehittymistä itsenäiseksi ja itseensä luottavaksi sekä kasvattaa turvallisuustietoisia ja -taitoisia kansalaisia. Palokuntanuori arvostaa ja huomioi toisia, osaa ja uskaltaa toimia erilaissa tilanteissa ja on luotettava ja vastuuntuntoinen.

Palokuntanuorisotoiminnalla on Suomessa pitkät juuret. Ne juontavat juurensa aina vuoteen 1908 asti Lahden VPK:lle. Se on Suomen vanhin ja edelleen aktiivinen nuoriso-osasto. Alkuvuosikymmeninä toiminta kulki nimellä poikaosasto. 1970-luvulla myös tytöt pääsivät virallisesti mukaan ja nimi vaihtui poikaosastosta nuoriso-osastoksi. Palokuntanuorten koulutusjärjestelmä on suunniteltu 7-17-vuotaille. Nuoriso-osasto jaetaan kahteen ryhmään, varhaisnuoriin ja nuoriin. 7-9-vuotiaat lukeutuvat varhaisnuoriin ja sitä vanhemmat nuoriin. Koulutusjärjestelmä puolestaan jaetaan perehdyttäviin, opettaviin ja syventäviin kursseihin iän ja kokemuksen perusteella. Palokuntanuorten toiminta koostuu jokaviikkoisista harjoituksista, palokuntaleireistä, kursseista sekä taitomerkkikokeista. Mahdollisia kursseja voivat olla esimerkiksi vesipelastuskurssi, ensiavun jatkokurssi tai ryhmänjohtajakurssi.

Viikoittaisissa harjoituksissa nuoret oppivat palomiestaitoja, alkusammutusta, ensiaputaitoja ja paljon muutakin. Nämä ovat kaikki hyödyllisiä taitoja arkielämän tilanteisiin. Harjoituksissa saatetaan myös vierailla esimerkiksi hätäkeskuksessa. Erilaiset leirit ovat useimmille palokuntanuorille vuoden kohokohta. Leirien pituus voi vaihdella viikonlopun mittaisista aina viikon mittaisiin. Leirillä nautitaan hyvistä ystävistä, kilpailuista, koulutuksesta, taitomerkkikokeista, uinnista, saunomisesta ja muusta mukavasta yhteistoiminnasta. Leireistä jää hyviä muistoja ja ne ovat tapahtumarikkaita kokemuksia.

Täysi-ikäisyyden kynnyksellä ja hyvien pohjatietojen myötä nuoret siirtyvät halutessaan hälytysosastoon, jolloin koulutusta syvennetään sammutusmiehen opinnoilla. Täysi-ikäisenä päästäänkin mukaan tositoimiin osana sopimuspalokunnan henkilöstöä. Kuka tahansa palokuntatoiminnasta kiinnostunut 7-17-vuotias voi liittyä palokuntanuoreksi ilmaiseksi.

  • Yhteystiedot
  • Keskuspaloasema
  • Salontaipaleentie 6
  • 40500 Jyväskylä
  • puh 014 3329 600

  • Laskutusosoite
  • Jyväskylän kaupunki
  • Keski-Suomen pelastuslaitos
  • Verkkolaskun OVT-tunnus: 003701746664975
  • Välittäjä: Basware Oyj / BAWCFI22

Copyright © Keski-Suomen pelastuslaitos 2019 | Sivun alkuun