Suoraan sisältöön

Liity joukkoon! Vapaaehtoinen palokuntatoiminta on antoisaa yhdessäoloa ja fyysisesti vaativaa toimintaa. Katso lisää: palokuntaan.fi

Keski-Suomen pelastuslaitos » Pelastuslaitos » Maksulliset palvelut

Maksulliset palvelut Keski-Suomen pelastuslaitoksella

Keski-Suomen pelastuslaitos liikelaitoksen johtokunta on 28.1.2014 vahvistanut palveluhinnaston vuodelle 2014.

Palvelut voidaan jakaa arvonlisäverollisiin ja arvonlisäverottomiin. Viranomaistehtävistä ei peritä arvonlisäveroa. Viranomaistoimet liittyvät pelastuslain 96 §:n mukaisiin maksullisiin suoritteisiin ja vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) nojalla annettuihin asetuksiin ja niihin kuuluviin katsastuksiin, tarkastuksiin ja muihin viranomaistehtäviin. Pelastusviranomainen voi myös antaa asiakkaan pyynnöstä lausuntoja tai suorittaa tarkastuksen/katselmuksen. Näistä toimista viranomaisen määräämä maksu saa olla enintään suoritteen tuottamisesta aiheutuvien keskimääräisen kokonaiskustannuksen suuruinen.

Muusta palvelutoiminnasta peritään arvonlisävero. Muuta palvelutoimintaa tuotetaan niissä rajoissa, että siitä ei ole haittaa varsinaiselle laissa säädetylle tehtävälle. Muu palvelutoiminta käsittää lähinnä kaluston vuokrausta, koulutusta, erilaisia huoltotöitä ja avunantotehtäviä. Uuteen hinnastoon on tehty hintatarkistuksia johtuen yleisestä kustannustason noususta.

Palveluhinnasto 1.4.2016 alkaen (pdf)

  • Yhteystiedot
  • Keskuspaloasema
  • Salontaipaleentie 6
  • 40500 Jyväskylä
  • puh 014 3329 600

  • Laskutusosoite
  • Jyväskylän kaupunki
  • Keski-Suomen pelastuslaitos
  • Verkkolaskun OVT-tunnus: 003701746664975
  • Välittäjä: Basware Oyj / BAWCF122

Copyright © Keski-Suomen pelastuslaitos 2017 | Sivun alkuun