Suoraan sisältöön

Liity joukkoon! Vapaaehtoinen palokuntatoiminta on antoisaa yhdessäoloa ja fyysisesti vaativaa toimintaa. Katso lisää: palokuntaan.fi

Keski-Suomen pelastuslaitos » Pelastuslaitos » Esittely » Hankkeet ja projektit

Hankkeet ja projektit

Tälle sivulle on koottu yhteen hankkeet ja projektit, joissa Keski-Suomen pelastuslaitos on mukana.

Monitoimiyksikön (ambulanssi/pelastusajoneuvo) hankinta

Keski-Suomen pelastuslaitos on hankkimassa uusia monitoimiyksiköitä (ambulanssi/pelastusajoneuvo). Kyseiseen hankintaan ei ole tullut kirjallisesti eikä sähköpostitse kysymyksiä tai lisätietopyyntöjä määräaikaan mennessä. Hankinta asiakirjoihin ei näin ollen tehdä tarkennuksia tai muutoksia Keski-Suomen pelastuslaitoksen puolesta.

E-luokan öljyntorjuntavene hankinta

Keski-Suomen pelastuslaitos on hankkimassa uutta E-luokan öljyntorjuntavenettä. Hankintaan tähtäävä kilpailutus on nyt käynnissä ja siihen liittyvät tiedot on nähtävissä seuraavasta linkistä: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-010784. Tälle sivulle kootaan jatkossa esille nousseita kysymyksiä ja vastauksia. Tarjoukset on viimeistään jätettävä 13.06.2017 klo 12.00.

Tiedustelut ja yhteydenotot:
Öljyntorjunta vastaava Arto Ahlroos, 0400 208 970
Kalustoinsinööri Kimmo Hirvonen, 0500 544 295
Viestipäällikkö Jari Wilen, 050 326 1455
Paloinsinööri Mika Kuivalainen, 040 520 7124

Altistumisen vähentäminen yksi K-S pelastuslaitoksen kärkihankkeista

Keski-Suomen pelastuslaitos tulee jatkossa kiinnittämään entistä enemmän huomiota operatiivisen henkilöstönsä altistumiseen. Altistumista pyritään vähentämään Puhdas paloasema - altistumisen vähentäminen sammutustehtävässä ja kalustonhuollossa menetelmäohjeen käyttöönotolla. Menetelmäohjeessa kiinnitetään huomiota suojautumiseen sammutustehtävässä ja kalustonhuollossa, otetaan käyttöön suojavyöhykkeet sammutustehtäviin ja jaetaan sammutustehtävät paloluokkiin, jolla helpotetaan suojaimien valintaa kalustonhuolloissa.

Ohjeen lisäksi operatiivinen - ja ensihoito henkilöstö tullaan ilmoittamaan ASA - rekisteriin. Rekisteröinnillä pyritään ehkäisemään työhön liittyvää syöpävaaraa, seuraamaan työpaikkojen altistumistilannetta ja kohentamaan työoloja. Asa-rekisteröinnin lisäksi altistumisista tullaan pitämään tarkempaa kirjanpitoa. Työterveydelle tulee myös aktiivisempi rooli altistumisten seurannassa.

Operatiivisen työn lisäksi altistumme harjoitusolosuhteissa ja siksi kuumien savusukellusharjoitusten osalta luovutaan lastulevyn polttamisesta 1.5 alkaen. Kaikilla näillä toimenpiteillä on tarkoitus parantaa henkilöstön työturvallisuutta ja vähentämään turhaa altistumista.

Henkilöstön kouluttaminen aloitetaan huhtikuun aikana päätoimisen henkilöstön- ja kuumakouluttajien osalta. ASA - rekisteröinti ja altistumisten kirjaaminen aloitetaan myös mahdollisimman pian. Menetelmäohjeen käyttöönotto alkaa 1.5 alkaen ja kokonaisuudessaan menetelmäohje olisi käytössä KSPELASSA vuoden 2018 loppuun mennessä.

eTEVÄ – eTeknologiavälitteinen taidon oppimisen ohjaus -projekti

eTevä Projekti Projekti on osarahoitettu Euroopan sosiaalirahastosta. Projektin päärahoittaja on Keski-Suome ELY-keskus. Projektin hallinnoinnista vastaa JAMK. Projektissa osatoteuttajana ovat Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Ilmasotakoulu ja Keski-Suomen pelastuslaitos.

Lisätietoja projektista seuraavan linkin alta löytyvästä esityksesät - eTevä Projekti.

PERA turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmä - Hanke

PERA-tietojärjestelmä PERA turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmä on valtakunnallinen pelastuslaitosten käyttöön tarkoitettu turvallisuusjohtamisen apuväline, jonka tarkoituksena on parantaa pelastuslaitosten riskienhallintaa. Sen tavoitteena on pelastuslaitosten palvelukyvyn parantaminen järjestelmällisen riskinarvioinnin, -käsittelyn ja -hallinnan avulla. PERA turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmän keskeisinä sisältöelementteinä ovat riskinarviointi, dokumenttikirjasto sekä poikkeamaraportointi.

Lisätietoja hankeesta löydät osoitteesta www.peranet.fi.

  • Yhteystiedot
  • Keskuspaloasema
  • Salontaipaleentie 6
  • 40500 Jyväskylä
  • puh 014 3329 600

  • Laskutusosoite
  • Jyväskylän kaupunki
  • Keski-Suomen pelastuslaitos
  • Verkkolaskun OVT-tunnus: 003701746664975
  • Välittäjä: Basware Oyj / BAWCFI22

Copyright © Keski-Suomen pelastuslaitos 2019 | Sivun alkuun