Suoraan sisältöön

Liity joukkoon! Vapaaehtoinen palokuntatoiminta on antoisaa yhdessäoloa ja fyysisesti vaativaa toimintaa. Katso lisää: palokuntaan.fi

Työpaikka

Yleisötilaisuuksien materiaali

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on päättänyt, että turvallisuuden ilmoituksissa ja valvonnassa hyödynnetään valtakunnallisesti yhtenäistä materiaalia. Voit tallentaa lomakkeen työasemallesi, täyttää sen ja liittää sähköpostin liitteeksi. Keski-Suomen pelastuslaitos vastaanottaa pelastussuunnitelmia ja valvontakohteiden ilmoituksia ensisijaisesti sähköpostiosoitteessa kspela.palotarkastus@jkl.fi .

Kumppanuusverkoston ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen hyväksymät lomakkeet ja oppaat löytyvät osoitteesta: http://www.pelastuslaitokset.fi/Kumppanuusverkosto-367

Materiaalista löytyvät lomakkeet ja oppaat muun muassa seuraaviin asia kokonaisuuksiin:
Opas yleisötapahtuman pelastussuunnitteluun (suomeksi / svenska)
Pienen yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman mallipohja (suomeksi / svenska)
Pyrotekniset tehosteet yleisötapahtumassa - opas (suomeksi)
Ilmoituslomake ilotulituksesta (suomeksi / svenska)
Ilmoituslomake tuliesityksestä (suomeksi / svenska)
Ilmoituslomake tehosteiden käytöstä (suomeksi / svenska)
Ensiapusuunnitelma (suomeksi / svenska)
Sirkusten valvontaohje (suomeksi)

Muulloin kuin uuden vuoden aikaan tulee ilotulitteiden käytöstä ilmoittaa etukäteen käyttöpaikkakunnan pelastusviranomaiselle. Pelastusviranomainen tekee ilmoituksen perusteella asiasta kirjallisen päätöksen, jossa voidaan asettaa käytölle tarpeellisia ehtoja tai kieltää ilotulitteiden käyttö, jos siitä aiheutuu erityistä vaaraa. Ilotuliteilmoitus, josta päätös voidaan tehdä tulee toimittaa pelastuslaitokselle 5 vuorokautta ennen aiottua käyttöä. Ilotulitteiden käyttöä säätelevät laki 390/2005 ja asetus 819/2015.

Tilapäismajoittumista varten

Pelastussuunnitelmalomake (doc)
Tilapäismajoittumisen ohje 2015 (pdf)
Turvallisuusohjekortti (pdf)

Maatilan pelastussuunnitelmalomake

Maatilan pelastussuunnitelmalomake pdf -muodossa
Ilmoitus korkeatyppisen ammoniumnitraattilannoitteen varastoinnista maatilalla (pdf). Muut tukes-lomakkeet.

Hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasumisessa käytettävä poistumisturvallisuusselvitys

Valtioneuvoston asetus poistumisturvallisuusselvityksestä (292/2014 tuli voimaan 1.5.2014)

SPEKin opas helpottaa poistumisturvallisuusselvityksen laadintaa:
http://www.spek.fi/Suomeksi/Turvatietoa/Oppaita/Poistumisturvallisuusselvityksen-laadintaopas
Poistumisturvallisuusselvityksen päivitysilmoituslomake (pdf)
Poistumisturvallisuusselvityslomake (pdf)

Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä

Lomake ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä

Ilmoitus kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista

Lomake kemikaalien (ml. nestekaasu) vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista

  • Yhteystiedot
  • Keskuspaloasema
  • Salontaipaleentie 6
  • 40500 Jyväskylä
  • puh 014 3329 600

  • Laskutusosoite
  • Jyväskylän kaupunki
  • Keski-Suomen pelastuslaitos
  • Verkkolaskun OVT-tunnus: 003701746664975
  • Välittäjä: Basware Oyj / BAWCF122

Copyright © Keski-Suomen pelastuslaitos 2017 | Sivun alkuun