Suoraan sisältöön

Liity joukkoon! Vapaaehtoinen palokuntatoiminta on antoisaa yhdessäoloa ja fyysisesti vaativaa toimintaa. Katso lisää: palokuntaan.fi

Yleisötilaisuudet

Yleisötilaisuus on yleisölle avoin tilaisuus, esimerkiksi kilpailu, markkina tai näytös, jota ei pidetä yleisenä kokouksena. Yleisötilaisuuteen on maksuton tai maksullinen pääsy muillekin kuin erikseen kutsutuilla.

Yleisötilaisuuksien materiaali

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on päättänyt, että turvallisuuden ilmoituksissa ja valvonnassa hyödynnetään valtakunnallisesti yhtenäistä materiaalia. Voit tallentaa lomakkeen työasemallesi, täyttää sen ja liittää sähköpostin liitteeksi. Keski-Suomen pelastuslaitos vastaanottaa pelastussuunnitelmia ja valvontakohteiden ilmoituksia ensisijaisesti sähköpostiosoitteessa kspela.palotarkastus@jkl.fi.

Kumppanuusverkoston ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen hyväksymät lomakkeet ja oppaat löytyvät osoitteesta: http://www.pelastuslaitokset.fi/Kumppanuusverkosto-367

Materiaalista löytyvät lomakkeet ja oppaat muun muassa seuraaviin asia kokonaisuuksiin:

 • Opas yleisötapahtuman pelastussuunnitteluun
 • Pienen yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman mallipohja
 • Pyrotekniset tehosteet yleisötapahtumassa - opas
 • Ilmoituslomake ilotulituksesta
 • Ilmoituslomake tuliesityksestä
 • Ilmoituslomake tehosteiden käytöstä
 • Ensiapusuunnitelma
 • Sirkusten valvontaohje

Pelastussuunnitelma

Yleisötilaisuutta varten, johon on odotettavissa yli 200 henkilöä tai muusta asetuksen 3 § mainituista syistä, on tilaisuuden järjestäjän laadittava myös pelastussuunnitelma. Pelastuslain pykälät määrittävät yleisötilaisuutta koskevan pelastussuunnitelman toimitettavaksi vähintään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa palotarkastajalle. Velvollisuuksien rikkominen on määritetty uudessa pelastuslaissa rangaistavaksi teoksi. Suunnitelman voi toimittaa pelastuslaitokselle myös sähköpostilla osoitteeseen kspela.palotarkastus@jkl.fi.

Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus

 1. vaarojen ja riskien arvioinnista ja niiden johtopäätelmistä
 2. rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä
 3. asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi
 4. mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Edellä mainittujen sisältövaatimuksen lisäksi pelastussuunnitelmassa on tarpeen mukaan otettava huomioon myös kohteen tavanomaisesta poikkeava käyttö ja tilapäinen käyttötavan muutos.

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman pohja (www.pelastuslaitokset.fi, .docx)

Sähköiset ilmoitukset, pöytäkirjat, lausuntopyynnöt, pelastussuunnitelmat ja turvallisuusselvitykset voi lähettää sähköpostiosoitteeseen: kspela.palotarkastus@jkl.fi

Turvallisuushenkilöstön koulutus

Pelastussuunnitelmaan nimetyt henkilöt on koulutettava. Ilmoittaudu turvallisuuspäällikön tai väestönsuojan hoitajan kursseille.

Keski-Suomen Pelastusalan liitto
www.ksliitto.fi
Toimistosihteeri Irma Reini
(014) 4499 600

 • Yhteystiedot
 • Keskuspaloasema
 • Salontaipaleentie 6
 • 40500 Jyväskylä
 • puh 014 3329 600

 • Laskutusosoite
 • Jyväskylän kaupunki
 • Keski-Suomen pelastuslaitos
 • Verkkolaskun OVT-tunnus: 003701746664975
 • Välittäjä: Basware Oyj / BAWCFI22

Copyright © Keski-Suomen pelastuslaitos 2019 | Sivun alkuun