Suoraan sisältöön

Liity joukkoon! Vapaaehtoinen palokuntatoiminta on antoisaa yhdessäoloa ja fyysisesti vaativaa toimintaa. Katso lisää: palokuntaan.fi

Keski-Suomen pelastuslaitos » Ohjeet ja lomakkeet » Ilotulitteet ja räjähteet

Ilotulitteet ja räjähteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valvoo myynnissä olevia ilotulitteita. Pelastusviranomainen valvoo ilotulitteiden myyntipisteitä ja kaupan varastoja.

Kemikaaliturvallisuuslaki (390/2005) ja valtioneuvoston asetus 819/2015 säätelevät ilotulituksia:

 • Ilotulitteita saa luovuttaa ainoastaan 18 vuotta täyttäneille henkilöille. Tämä koskee myös papatteja ja tähtisadetikkuja. Nallipyssyn nalleilla ikäraja on 12 vuotta
 • Ilotulitteiden käyttöaika on 31.12. klo 18.00 - 1.1. klo 02.00
 • Suojalasit ovat ilotulitteiden ampujalla pakolliset ja ilotulitusta seuraaville niiden käyttöä suositellaan
 • Ilotulitteiden vähittäismyyjällä tulee olla kirjallinen ohjeistus siitä, kuinka kuluttajien on mahdollista palauttaa mahdolliset vialliset tuotteet turvallisesti takaisin maahantuojalle.

Lisää ajankohtaista tietoa Tukesin ilotuliteturvallisuus -sivuilta osoitteesta http://www.ilotulitus.info

Ilmoitus ilotulituksesta muuna aikana kuin vuoden vaihteessa

Muulloin kuin uuden vuoden aikaan tulee ilotulitteiden käytöstä ilmoittaa etukäteen käyttöpaikkakunnan pelastusviranomaiselle. Pelastusviranomainen tekee ilmoituksen perusteella asiasta kirjallisen päätöksen, jossa voidaan asettaa käytölle tarpeellisia ehtoja tai kieltää ilotulitteiden käyttö, jos siitä aiheutuu erityistä vaaraa. Ilotuliteilmoitus, josta päätös voidaan tehdä, tulee toimittaa pelastuslaitokselle 5 vuorokautta ennen aiottua käyttöä.

Pelastuslaitosten yhteinen ilmoituslomake (www.pelastuslaitokset.fi, .pdf)

Voit tallentaa lomakkeen täytettynä ja liittää sen sähköpostiisi liitetiedostoksi. Toimita ilmoitus ensisijaisesti sähköpostilla ilotulitteiden käyttöpaikan asemamestarille käsittelyä ja päätöstä varten. Päätöksestä ja sen tiedoksiannosta peritään Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokunnan vahvistaman hinnaston mukainen maksu.

Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä

Lomake ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä

Sähköiset ilmoitukset, pöytäkirjat, lausuntopyynnöt, pelastussuunnitelmat ja turvallisuusselvitykset voi lähettää sähköpostiosoitteeseen: kspela.palotarkastus@jkl.fi

Pyrotekniset välineet

Ammattikäyttöön tarkoitettujen pyroteknisten välineiden käytössä vaaditaan ilmoitus. Ilmoituksen tekijältä vaaditaan panostajan luokka E pätevyyttä.

Pyroteknisten välineiden käytön yhteydessä on laadittava pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelman laatii pyrotekniikan käyttäjä tai hänen edustajansa, ei kuitenkaan tapahtuman järjestäjä. Jos tapahtumaan on jo laadittu pelastussuunnitelma, voidaan pyroteknisten välineiden käytön pelastussuunnitelma sisällyttää tapahtuman pelastussuunnitelmaan.

 • Yhteystiedot
 • Keskuspaloasema
 • Salontaipaleentie 6
 • 40500 Jyväskylä
 • puh 014 3329 600

 • Laskutusosoite
 • Jyväskylän kaupunki
 • Keski-Suomen pelastuslaitos
 • Verkkolaskun OVT-tunnus: 003701746664975
 • Välittäjä: Basware Oyj / BAWCFI22

Copyright © Keski-Suomen pelastuslaitos 2019 | Sivun alkuun