Suoraan sisältöön

Liity joukkoon! Vapaaehtoinen palokuntatoiminta on antoisaa yhdessäoloa ja fyysisesti vaativaa toimintaa. Katso lisää: palokuntaan.fi

Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma on yhteenveto turvallisuusjärjestelyistä ja sisältää toimintaohjeet onnettomuuksien varalta. Pelastussuunnitelma laaditaan nimenomaan asukkaiden turvallisuutta ajatellen - ei viranomaisia varten.

Pelastussuunnitelmien ohjeet ja pohjat:

Asuintalon pelastussuunnitelmalomakkeet (www.spek.fi)
Lisätiedot, lomake, liitteet, yhteenveto

Maatilan pelastussuunnitelmalomake (.doc)

Tilapäismajoittumisen pelastussuunnitelmalomake (.doc)

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelmalomake (www.pelastuslaitokset.fi, .docx)

Perehdytysaineisto ja perehdyttäjän opas

Jokaisen tulisi saada perehdytystä pelastussuunnitelmaan, paloturvallisuuteen ja pelastustoimintaan liittyviin asioihin. Kokonaisturvallisuus on yhtä hyvä kuin heikoin lenkki. Paloturvallisuus -perehdytysaineisto on ladattavissa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEKin sivuilta linkistä www.paloturvallisuus.info. Materiaalista kannattaa tehdä oman kodin tai työpaikan tarpeisiin parhaiten sopiva. Aineistosta kopiointi on sallittua, kun viitataan alkuperäiseen lähteeseen.

Pelastussuunnitelmavelvollisten säädökset

Valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta (407/2011, 1 §) säädetään mm. seuraavasti:

 • Tilapäismajoitusta koskien aiempaa useammin on laadittava pelastussuunnitelma majoittumisen ajaksi. Uusi alaraja majoittujien määrälle on 20 majoittujaa
 • Leirintäalueille on myös laadittava pelastussuunnitelma. Pelastusasetuksessa määritetyt rajat ovat 10 mökkiä tai 25 telttapaikkaa tai asuntovaunupaikkaa/vastaavaa
 • Kulttuurihistorialliset kohteet mainittu uusina pelastussuunnitelmavelvollisina
 • Yli 100 metriä pitkät tunnelit mainittu uusina pelastussuunnitelmavelvollisina.

Suunnitelman tekeminen on toki kannattavaa aina, vaikka asetustasolla sitä ei määrättäisikään pakolliseksi.

Yleisötilaisuuksien säädökset

Yleisötilaisuutta varten, johon on odotettavissa yli 200 henkilöä tai muusta asetuksen 3 § mainituista syistä, on tilaisuuden järjestäjän laadittava myös pelastussuunnitelma. Pelastuslain pykälät määrittävät yleisötilaisuutta koskevan pelastussuunnitelman toimitettavaksi 14 vuorokautta ennen tapahtumaa pelastusviranomaiselle. Velvollisuuksien rikkominen on määritetty uudessa pelastuslaissa rangaistavaksi teoksi. Suunnitelman voi toimittaa pelastuslaitokselle myös sähköpostilla osoitteeseen kspela.palotarkastus@jkl.fi.

Pelastussuunnitelmassa on jatkossa oltava selostus:

 1. vaarojen ja riskien arvioinnista ja niiden johtopäätelmät
 2. rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä
 3. asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi
 4. mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Edellä mainittujen sisältövaatimuksen lisäksi pelastussuunnitelmassa on tarpeen mukaan otettava huomioon myös kohteen tavanomaisesta poikkeava käyttö ja tilapäinen käyttötavan muutos.

Sähköiset ilmoitukset, pöytäkirjat, lausuntopyynnöt, pelastussuunnitelmat ja turvallisuusselvitykset voi lähettää sähköpostiosoitteeseen: kspela.palotarkastus@jkl.fi

Turvallisuushenkilöstön koulutus

Pelastussuunnitelmaan nimetyt henkilöt on koulutettava. Ilmoittaudu turvallisuuspäällikön tai väestönsuojan hoitajan kursseille.

Keski-Suomen Pelastusalan liitto
www.ksliitto.fi
Toimistosihteeri Irma Reini
014 4499 600

 • Yhteystiedot
 • Keskuspaloasema
 • Salontaipaleentie 6
 • 40500 Jyväskylä
 • puh 014 3329 600

 • Laskutusosoite
 • Jyväskylän kaupunki
 • Keski-Suomen pelastuslaitos
 • Verkkolaskun OVT-tunnus: 003701746664975
 • Välittäjä: Basware Oyj / BAWCFI22

Copyright © Keski-Suomen pelastuslaitos 2019 | Sivun alkuun