Suoraan sisältöön

Liity joukkoon! Vapaaehtoinen palokuntatoiminta on antoisaa yhdessäoloa ja fyysisesti vaativaa toimintaa. Katso lisää: palokuntaan.fi

Keski-Suomen pelastuslaitos » Ohjeet ja lomakkeet » Tilapäinen majoittuminen

Tilapäinen majoittuminen

Tilapäismajoittuminen tarkoittaa lyhytaikaista majoittuminen tiloissa, joita ei voimassa olevassa rakennusluvassa ole hyväksytty majoitustiloiksi (esimerkiksi luokkahuone). Tilapäismajoittuminen on mahdollista, mikäli kohteen turvallisuusasiat on järjestelty ohjeen mukaisesti ja pelastusviranomainen on hyväksynyt kyseiset tilat tilapäismajoittumiseen.

Tilapäismajoitusta koskien on aiempaa useammin laadittava pelastussuunnitelma majoittumisen ajaksi. Uusi alaraja majoittujien määrälle on 20 majoittujaa. Myös leirintäalueille on laadittava pelastussuunnitelma. Pelastusasetuksessa määritetyt rajat ovat 10 mökkiä tai 25 telttapaikkaa tai asuntovaunupaikkaa/vastaavaa.

Ilmoitus tilapäismajoituksesta, pelastussuunnitelma sekä kiinteistönomistajan kirjallinen suostumus tilapäismajoittumiseen tulee toimittaa alueen pelastusviranomaiselle vähintään 14 vuorokautta ennen aiotun tilapäismajoittumisen alkamista.

Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus

 1. Vaarojen ja riskien arvioinnista ja niiden johtopäätelmistä
 2. Rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä
 3. Asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi
 4. Mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Edellä mainittujen sisältövaatimuksen lisäksi pelastussuunnitelmassa on tarpeen mukaan otettava huomioon myös kohteen tavanomaisesta poikkeava käyttö ja tilapäinen käyttötavan muutos.

Ohjeet ja lomakkeet:

Pelastussuunnitelmalomake (.doc)

Tilapäismajoittumisen ohje (K-S pelastuslaitos, .pdf)

Tilapäismajoitusohje (www.pelastuslaitokset.fi, .doc)

Turvallisuusohjekortti (.pdf)

Sähköiset ilmoitukset, pöytäkirjat, lausuntopyynnöt, pelastussuunnitelmat ja turvallisuusselvitykset voi lähettää sähköpostiosoitteeseen: kspela.palotarkastus@jkl.fi

Turvallisuushenkilöstön koulutus

Pelastussuunnitelmaan nimetyt henkilöt on koulutettava. Ilmoittaudu turvallisuuspäällikön tai väestönsuojan hoitajan kursseille.

Keski-Suomen Pelastusalan liitto
www.ksliitto.fi
Toimistosihteeri Irma Reini
014 449 9600

 • Yhteystiedot
 • Keskuspaloasema
 • Salontaipaleentie 6
 • 40500 Jyväskylä
 • puh 014 3329 600

 • Laskutusosoite
 • Jyväskylän kaupunki
 • Keski-Suomen pelastuslaitos
 • Verkkolaskun OVT-tunnus: 003701746664975
 • Välittäjä: Basware Oyj / BAWCFI22

Copyright © Keski-Suomen pelastuslaitos 2019 | Sivun alkuun