Suoraan sisältöön

Liity joukkoon! Vapaaehtoinen palokuntatoiminta on antoisaa yhdessäoloa ja fyysisesti vaativaa toimintaa. Katso lisää: palokuntaan.fi

Keski-Suomen pelastuslaitos » Ohjeet ja lomakkeet » Muut oppaat ja lomakkeet

Muut oppaat ja lomakkeet

Kohdekortti

Kohdetiedot helpottavat ja nopeuttavat pelastustoimintaa, jolloin onnettomuuden vahingot ja vaikutukset toimintaan ovat mahdollisimman vähäiset. Kohdetiedoilla parannetaan myös pelastushenkilöstön työturvallisuutta.

Kohteet, joissa on automaattinen paloilmoitin ja/tai sammutuslaitos sekä vaarallisia kemikaaleja (ilmoitusraja), laativat kohdepiirroksen Keski-Suomen pelastuslaitokselle pelastustoiminnan helpottamiseksi. Tarkemmat ohjeet kohdepiirroksen laatimisesta ja lähettämisestä annetaan valvontakäynnillä kohteen edustajalle. Uusiin kohteisiin kohdekortti vaaditaan yleensä paloilmoittimen toteutuspöytäkirjan yhteydessä.

Linkki ohjeeseen: Kohdekortti_KSPELA_ohje_2018 (.docx)

Turvaopas

Turvaoppaassamme on tiivistetyssä muodossa toimintaohjeita erilaisten kodin ja vapaa-ajan tapaturmien, häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalle. Turvaoppaasta on tehty kymmenen eri kieliversiota.

Opas on avattavissa sähköisenä pdf-tiedostona:

 • Turvallisuus on pieniä tekoja arjessasi Suomeksi
 • Säkerhet är små insatser i vardagen Ruotsiksi
 • Safety is taking small precautions every day Englanniksi
 • Ohutuse tagavad igapäevased lihtsad ettevaatusabinõud Viroksi
 • Sicherheit ist das tägliche Ergreifen kleiner Vorsichtsmaßnahmen Saksaksi
 • A chacun de prendre des petites précautions tous les jours pour assurer la sécurité Ranskaksi
 • La seguridad consiste en tomar pequeñas precauciones cada día Espanjaksi
 • Badbaadadu waa qaadista tallaabooyin taxaddar ah oo yar yar maalin kaste Somaliksi
 • Venäjäksi
 • Kiinaksi

Kulotusilmoitus

Ruohikkopalovaroituksen voimassa ollessa kulottaminen ei ole sallittua. Metsämaan kulottaminen on tehtävä metsäammattilaisen valvonnassa. Kulotuksesta on ilmoitettava pelastuslaitokselle hyvissä ajoin ennen kulottamista.

Kulotusilmoituksen voit tehdä seuraavalla lomakkeella:
Kulotusilmoituslomake (.doc)

Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa ja palvelu- ja tukiasumisessa

Sairaaloissa, vanhainkodeissa ja muussa laitoshuollossa, suljetuissa rangaistuslaitoksissa ja muissa näihin verrattavissa kohteissa (hoitolaitokset) sekä asumisyksikön muotoon järjestetyissä palvelu- ja tukiasunnoissa ja muissa näihin verrattavissa asuinrakennuksissa ja tiloissa, joissa asuvien toimintakyky on tavanomaista huonompi (palvelu- ja tukiasuminen), toiminnanharjoittajan on etukäteen laadituin selvityksin ja suunnitelmin ja niiden perusteella toteutetuin toimenpitein huolehdittava, että asukkaat ja hoidettavat henkilöt voivat poistua turvallisesti tulipalossa tai muussa vaaratilanteessa itsenäisesti tai avustettuina. (Pelastuslaki 379/2011, 18§.)

Poistumisturvallisuusselvitys

On Pelastuslain 19§:n mukainen selvitys siitä, miten rakennuksen tai tilan käyttötapa ja henkilöiden rajoittunut, heikentynyt tai poikkeava toimintakyky sekä muut poistumisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon tulipaloihin ja muihin vaaratilanteisiin varautumisessa ja poistumisjärjestelyissä.

SPEKin laatima opas helpottaa poistumisturvallisuusselvityksen laadintaa.

Poistumisturvallisuusselvityslomake (.pdf)
Huom! Jotkin selaimet eivät avaa tiedostoa oikein. Tallentamalla avautuvan pdf-tiedoston koneelle, saat sen avautumaan normaalisti.

Poistumisturvallisuuden päivitysilmoitus

Edellisen kohdan päivitysilmoitus, joka tehtävä vähintään kolmen (3) vuoden välein mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut muutoksia.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitysilmoituslomake (.pdf)
Huom! Jotkin selaimet eivät avaa tiedostoa oikein. Tallentamalla avautuvan pdf-tiedoston koneelle, saat sen avautumaan normaalisti.

Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma

Alueen pelastusviranomaisen tulee arvioida poistumisturvallisuusselvityksen perusteella, täyttääkö poistumisturvallisuus 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Jos poistumisturvallisuus ei täytä 18 §:ssä säädettyjä vaatimuksia, toiminnanharjoittajan tulee laatia alueen pelastusviranomaisen asettamassa määräajassa suunnitelma poistumisturvallisuuden saattamiseksi laissa säädettyjen vaatimusten mukaiseksi (Pelastuslaki 379/2011, 20 §).

Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma ohje (.pdf)

Yleiseen käyttöön tarkoitettu materiaali

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on päättänyt, että turvallisuuden ilmoituksissa ja valvonnassa hyödynnetään valtakunnallisesti yhteistä materiaalia. Materiaali on yhteisellä sivustolla ladattavissa osoitteessa www.pelastuslaitokset.fi.

Sähköiset ilmoitukset, pöytäkirjat, lausuntopyynnöt, pelastussuunnitelmat ja turvallisuusselvitykset voi lähettää sähköpostiosoitteeseen: kspela.palotarkastus@jkl.fi

 • Yhteystiedot
 • Keskuspaloasema
 • Salontaipaleentie 6
 • 40500 Jyväskylä
 • puh 014 3329 600

 • Laskutusosoite
 • Jyväskylän kaupunki
 • Keski-Suomen pelastuslaitos
 • Verkkolaskun OVT-tunnus: 003701746664975
 • Välittäjä: Basware Oyj / BAWCFI22

Copyright © Keski-Suomen pelastuslaitos 2019 | Sivun alkuun