Suoraan sisältöön

Liity joukkoon! Vapaaehtoinen palokuntatoiminta on antoisaa yhdessäoloa ja fyysisesti vaativaa toimintaa. Katso lisää: palokuntaan.fi

Keski-Suomen pelastuslaitos » Ohjeet ja lomakkeet » Kemikaalien säilytys ja varastointi

Kemikaalien säilytys ja varastointi

Ilmoitus kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista

Lomake kemikaalien (ml. nestekaasu) vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (.doc)

Korkeatyppisen ammoniumnitraattilannoitteen varastoinnista maatilalla

Maatiloilla käytetään kasvien lannoitukseen perinteisten lannoitteiden lisäksi korkeatyppistä (typpipitoisuus yli 28 %) ammoniumnitraattia sisältävää lannoitetta, jonka käyttöön liittyy erityisiä riskejä. Ammoniumnitraatin varastoinnissa on noudatettava vaarallisia kemikaaleja koskevia säädöksiä, joihin on tullut muutoksia 1.2.2012 alkaen. Suurimmat muutokset koskevat EY-lannoitteen vaatimukset täyttävän ammoniumnitraatin varastointia.

Varastointi- ja suojaetäisyysvaatimukset lievenevät tapauksissa, joissa em. ammoniumnitraattia varastoidaan enintään 6 kuukauden ajan enintään 30 tonnia. Ammoniumnitraatin varastoinnista on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaisille, jos varastointimäärä on vähintään 1000 kg. Tukesin verkkosivuilla on lomake, jolla voi ilmoittaa ammoniumnitraatin varastoinnista pelastuslaitokselle. Lomakkeen voi palauttaa sähköisesti tai kirjeitse.

Ilmoitus korkeatyppisen ammoniumnitraattilannoitteen varastoinnista maatilalla (www.tukes.fi, .pdf)

Tukes on laatinut oppaan ammoniumnitraatin varastoinnista maatilalla. Opas on maksuton ja sitä voi tilata myös fyysisenä osoitteesta: julkaisutilaukset@tukes.fi. Sähköisessä muodossa opas on ladattavissa Tukesin sivuilta klikkaamalla seuraavaa linkkiä www.tukes.fi.

Sähköiset ilmoitukset, pöytäkirjat, lausuntopyynnöt, pelastussuunnitelmat ja turvallisuusselvitykset voi lähettää sähköpostiosoitteeseen: kspela.palotarkastus@jkl.fi

  • Yhteystiedot
  • Keskuspaloasema
  • Salontaipaleentie 6
  • 40500 Jyväskylä
  • puh 014 3329 600

  • Laskutusosoite
  • Jyväskylän kaupunki
  • Keski-Suomen pelastuslaitos
  • Verkkolaskun OVT-tunnus: 003701746664975
  • Välittäjä: Basware Oyj / BAWCF122

Copyright © Keski-Suomen pelastuslaitos 2018 | Sivun alkuun