Suoraan sisältöön

Liity joukkoon! Vapaaehtoinen palokuntatoiminta on antoisaa yhdessäoloa ja fyysisesti vaativaa toimintaa. Katso lisää: palokuntaan.fi

Valvontasuunnitelma

Pelastuslain (379/2011) tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Valvontatoimenpiteet ovat yksi pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisyyn ja onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen rajoittamiseen kohdistuvasta työstä. Valvonnan muotoja on erilaisia, joista yksi on palotarkastus.

Pelastuslaitoksen tulee riskien arviointiin perustuen suunnitella ja määritellä etukäteen valvottavat kohteet ja muut valvontatoimenpiteet. Alueella käytössä oleva ja hyväksytty valvontasuunnitelma on julkinen.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma vuodelle 2017 (pdf, koko 11,8 Mt).

Pientalojen omavalvonta Keski-Suomessa vuonna 2017

Asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuinrakennusten pääasiallisena valvontamuotona palotarkastusten rinnalla tullaan Keski-Suomessa käyttämään omavalvontalomaketta. Omavalvontalomake vastauskuorineen ja pientalon paloturvallisuusoppaineen lähetetään massapostituksena vuonna 2017 Keski-Suomessa tarkastusvuorossa oleville asuinalueille. Palautettavan lomakkeen tai sen palauttamatta jättämisen pohjalta voidaan kohdentaa toimenpiteitä, esimerkiksi palotarkastuksia tai tiettyyn aihepiiriin liittyvää turvallisuusviestintää.

Alueet, joihin omavalvonta kohdentuu, esitetään tarkemmin kartalla paloasemaryhmittäin valvontasuunnitelman sivuilla 29-54.

Käytössä vuonna 2017 oleva pientalon paloturvallisuusopas (pdf, 1,3 Mt)

Ruotsinkielinen opas Brandsäkerhetsguide för småhus (pdf)

Rivitalon paloturvallisuusopasKerrostalon paloturvallisuusopas

Rivi-, ketju- ja luhtitalojen tai muiden kerrostalojen omavalvonta Jyväskylässä vuonna 2017

Jyväskylässä kokeillaan omavalvonnan ulottamista myös rivi- ja kerrostaloasuntoihin seuraavilla postinumeroalueilla: 40500, 40530, 40640, 41120, 41160, 41800 ja 41870. Nämä pelastussuunnitelmavelvolliset kohteet on tarkemmin kuvattu valvontasuunnitelman sivuilla 59-63.

Lähetä pöytäkirjat, lausuntopyynnöt, pelastussuunnitelmat ja turvallisuusselvitykset:
kspela.palotarkastus@jkl.fi

  • Yhteystiedot
  • Keskuspaloasema
  • Salontaipaleentie 6
  • 40500 Jyväskylä
  • puh 014 3329 600

  • Laskutusosoite
  • Jyväskylän kaupunki
  • Keski-Suomen pelastuslaitos
  • Verkkolaskun OVT-tunnus: 003701746664975
  • Välittäjä: Basware Oyj / BAWCF122

Copyright © Keski-Suomen pelastuslaitos 2017 | Sivun alkuun