Suoraan sisältöön

Liity joukkoon! Vapaaehtoinen palokuntatoiminta on antoisaa yhdessäoloa ja fyysisesti vaativaa toimintaa. Katso lisää: palokuntaan.fi

Varautuminen

Sen lisäksi, että normaalioloissa pelastuslain perusteella jokaisella, joka huomaa tai saa tietää tulipalon tai muun onnettomuuden tapahtuneen, on velvollisuus viipymättä ilmoittaa siitä vaarassa oleville, tekemään hätäilmoituksen sekä ryhtymään kykynsä mukaan pelastustoimenpiteisiin, on hyvä tiedostaa kuuluvansa mahdollisesti johonkin viranomaisten ennalta suunnittelemaan poikkeuolojen muodostelmaan.

Varautumisen yhteydessä on esillä usein myös käsite kotivara. Kotivaralla tarkoitetaan hyvin säilyviä elintarvikkeita, joita tykkää syödä. Lisäksi kotivaraan kuuluu vettä ja lääkkeitä viikoksi sekä säteilytilanteen varalle annos joditabletteja. Kotivara on tarpeen monissa normaaliolojen häiriötilanteissa. Kotivara ei ole ainoastaan poikkeusoloihin varautumista.

Viranomaisten tulee varautua poikkeusoloihin valmiuslain perusteella. Viranomaisten varautumisen tavoite on suojata väestöä ja turvata sen toimeentulo ja maan talouselämä. Poikkeusoloissa oikeusjärjestyksen, perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien ylläpitäminen on haasteellista. Viranomaiset saattavat joutua samaan aikaan myös turvaamaan Suomen alueellista koskemattomuutta ja itsenäisyyttä. Kukin viranomainen huolehtii poikkeusolojen väestönsuojelutehtäviin tarvitsemansa henkilöstön varaamisesta ja kouluttamisesta. Pelastustoimen viranomaiset huolehtivat pelastustoimintaan liittyvän poikkeusolojen toiminnas ja suunnitelmien yhteensovittamisesta.

Jokainen Suomessa asuva, jolla on kotikunta Suomessa ja joka on täyttänyt 18 mutta ei 68 vuotta, on velvollinen osallistumaan väestön suojelemiseksi välttämättömiin tehtäviin poikkeusoloissa [valmiuslaki 29.12.2011/1552, 116 §].

Rakennuksessa oleva väestönsuoja pitää voida ottaa käyttöön 72 tunnissa. Väestönsuojan tulee antaa siinä oleskeleville suoja asevaikutuksilta ja rakennussortumilta sekä ionisoivalta säteilyltä ja myrkyllisiltä aineilta. Väestönsuojan lämpötilan, ilmanlaadun ja hygieenisen varustetason tulee olla tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen riittävä.

  • Yhteystiedot
  • Keskuspaloasema
  • Salontaipaleentie 6
  • 40500 Jyväskylä
  • puh 014 3329 600

  • Laskutusosoite
  • Jyväskylän kaupunki
  • Keski-Suomen pelastuslaitos
  • Verkkolaskun OVT-tunnus: 003701746664975
  • Välittäjä: Basware Oyj / BAWCF122

Copyright © Keski-Suomen pelastuslaitos 2017 | Sivun alkuun