Suoraan sisältöön

Liity joukkoon! Vapaaehtoinen palokuntatoiminta on antoisaa yhdessäoloa ja fyysisesti vaativaa toimintaa. Katso lisää: palokuntaan.fi

Keski-Suomen pelastuslaitos » Kansalaiselle » Kodin turvallisuus » Ikäihmisten paloturvallisuus

Ikäihmisten paloturvallisuus

Suomessa kotiin tuotavilla laitoshoidon kaltaisilla palveluilla pyritään siihen, että ihmiset saisivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Tämä johtaa siihen, että yksityiskodeissa asuu yhä enemmän ja yhä pidempään ikäihmisiä, jotka aikaisemmin olivat laitoshoitopaikoilla. Tämä on turvallisuuden kannalta ongelmallista. Iäkkäät asukkaat ovat nykyisin aiempaa useammin yksin ja vailla toimintakykyisten ihmisten apua, jos palo syttyy. Palokuoleman riski on kohonnut.

Vanhuspalvelulain määritelmän mukaan iäkäs henkilö on sellainen, jonka toimintakyky on merkittävästi alentunut. Asukkaiden toimintakyvyn alenemista ei ole riittävästi huomioitu asuntoja suunniteltaessa ja rakennettaessa. Tulipalosta pitää kyetä poistumaan turvalliseen paikkaan 2-3 minuutissa. Suomalaiset asuinrakennukset on saanut rakentaa siten, että asukkaat kykenevät edellä mainitussa ajassa omatoimisesti poistumaan ulos palavasta huoneistosta ja sulkemaan oven perässään. Ulos johtavan oven lisäksi tulee olla varatie niitä tapauksia varten, joissa varsinaista ulko-ovea ei voi käyttää.

Kerrostaloissa puolestaan on ollut sallittua rakentaa yhden porrashuoneen ympärille useita huoneistoja, joiden ulos portaita pitkin johtava reitti on yhteinen. Hissiä ei saa käyttää tulipalossa. Varatie on saanut olla esimerkiksi pelastaminen parvekkeelta palokunnan toimenpitein tai pelastautuminen kiinteitä tikkaita pitkin maanpinnalle. Nämä kaikki vaihtoehdot kuitenkin sisältävät edellä mainitun olettaman, että kaikki asukkaat ovat toimintakykyisiä.

Niiden ikäihmisten kohdalla, joiden toimintakyky on rajoittunut tai alentunut, asunnon paloturvallisuutta pitää pystyä parantamaan, jotta ihmiset saisivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Tähän on olemassa tehoikkaita teknisiä ratkaisuja, jotka ovat myös taloudellisia, kun tarkastellaan asiaa kokonaisuutena.

  • Yhteystiedot
  • Keskuspaloasema
  • Salontaipaleentie 6
  • 40500 Jyväskylä
  • puh 014 3329 600

  • Laskutusosoite
  • Jyväskylän kaupunki
  • Keski-Suomen pelastuslaitos
  • Verkkolaskun OVT-tunnus: 003701746664975
  • Välittäjä: Basware Oyj / BAWCF122

Copyright © Keski-Suomen pelastuslaitos 2017 | Sivun alkuun