Suoraan sisältöön

Liity joukkoon! Vapaaehtoinen palokuntatoiminta on antoisaa yhdessäoloa ja fyysisesti vaativaa toimintaa. Katso lisää: palokuntaan.fi

Turvallisuus keväisin

Keväisin ihmisiä puhuttaa vuodesta toiseen muiden muassa tulvat sekä metsäpalot. FAQ: Saako polttaa roskia?

Tulvat

Kymijoen vesistön ajantasainen tulvatilanne Suomen Ympäristökeskuksen sivuilla.

Tilanne 16.6.2016 Kymijoen vesistöalueella useimpien järvien pinnat ovat laskussa. Lähipäiviksi ennustetut sateet kasvattavat hetkellisesti tulovirtaamia, mutta vaikutus järvien vedenkorkeuksiin jää vähäiseksi, kenties lukuunottamatta joitakin pieniä järviä, joiden alueille rankimmat sateet osuvat. Viimeisin kuuden viikon jakso on ollut vesistöalueella selvästi keskimääräistä vähäsateisempi, minkä seurauksena maaperä on kuiva ja imee suuren osan sadevesistä.

Päijänteen hitaassa laskussa oleva vedenpinta on nyt runsaat 10 cm ajankohdan mediaanitasoa ylempänä. Sateet ja juoksutuksen pienentäminen saavat Päijänteen pinnan pysymään seuraavat kaksi viikkoa hyvin lähellä nykyistä tasoaan, mutta kesän edetessä vedenkorkeus jatkanee laskuaan, kuten on vuodenajalle tyypillistä. Päijänteen lähtövirtaama on nyt ajankohtaan nähden tavanomainen, runsaat 250 m3/s. Myös Kymijoen pääuomassa virtaama on lähellä ajankohdan mediaania, 320-340 m3/s, ja ennusteen mukaan pienenee hiukan lähiviikkoina.

Vesistöalueen pohjoisosien suuret järvet Keitele, Pielavesi-Nilakka, Konnevesi ja Iisvesi ovat ajankohdan keskimääräisen tason tuntumassa. Ennusteen mukaan järvien pinnat alenevat heinäkuun puoliväliin mennessä 5-15 cm.

Onko metsäpalovaroitus voimassa?

Ilmatieteenlaitoksen ajantasainen varoitussivu . Pelastuslain 6 §:n mukaan nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Avotulta ei siis saa tehdä ruohikkopalovaroituksen tai metsäpalovaroituksen vallitessa, muutoin kuin metsämaan kulotuksena työhön perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa (Pelastuslaki 379/2011, 7-8 §). Kulotuksen suorittajan tulee ilmoittaa kulotuksesta hyvissä ajoin ennen aiottua kulotusajankohtaa kirjallisesti pelastuslaitokselle. Lisätietoja antavat päivystävät pelastusviranomaiset.

Ilmatieteenlaitoksen julkinen indeksikartta. Maasto- ja metsäpalon riski kasvaa jyrkästi, kun indeksi alueella ylittää arvon 4,0. Myös kova tai puuskittainen tuuli lisää palon leviämisriskiä merkittävästi.

Ilmoitus metsämaan kulotuksesta (kulotusilmoituslomake)

Saako polttaa roskia?

Kuntien jätehuoltomääräykset miltei poikkeuksetta kieltävät roskien ja ruohikon polttamiset myös ruohikkopalo- ja metsäpalovaroituskauden ulkopuolella. Avotulen tekemiseen tarvitaan lisäksi aina maanomistajan lupa. Kertakäyttögrilli on avotuli, jonka luvaton käyttäminen maastossa tai taajamassa on rangaistava teko. Kieltojen noudattamatta jättämisestä seuraa 4-10 päiväsakkoa ja sytyttäjä joutuu korvaamaan aiheuttamansa vahingot.

  • Yhteystiedot
  • Keskuspaloasema
  • Salontaipaleentie 6
  • 40500 Jyväskylä
  • puh 014 3329 600

  • Laskutusosoite
  • Jyväskylän kaupunki
  • Keski-Suomen pelastuslaitos
  • Verkkolaskun OVT-tunnus: 003701746664975
  • Välittäjä: Basware Oyj / BAWCF122

Copyright © Keski-Suomen pelastuslaitos 2017 | Sivun alkuun